We do not know whether by mistake or mere luck, but from time to time, there remain open some entrances on the roofs of the towers, and then you have a chance to see what we could see in our photos: we + setting sun in the horizon

ЖИЛКОМПЛЕКС GARDEN TOWERS: Панорамная фотография с одной башни. Мы не знаем, по ошибке ли или обычной случайности, но время от времени, как правило, открыты некоторые входы на крыши башен, и тогда у вас есть шанс увидеть то, что мы сегодня видели на нашем фото – мы + заходящеее солнце в конце. 

REZIDENCE GARDEN TOWERS: Panoramatická fotka z jedné věže. Nevíme, jestli něčím pochybením či běžnou náhodou, ale čas od času bývají otevřeny některé vstupy na střechy věží a pak máte šanci vidět to, co jsme dnes zachytili v naší fotografii – my + zapadající slunce na konci