или владелец или арендатор квартиры и  хотите купить антиквариат за несколько  крон? В 200 метрах от наших жилкомплексов каждую пятницу, субботу и воскресенье  у вас есть возможность его купить у продавцов уже от 1 евро за вещь – каждую неделю мы пишем на этом сайте 1 новую статью для резидентов – теперь мы все переводим на английский и русский – биржа на месте, где возможно через 3 года будет стоять жилкомплекс Parková čtvrť с еще 2500 квартирами

Residence: Jste turistou v našich residencích na krátkodobém pobytu nebo majitelem či nájemcem bytu a chcete koupit i starožitnosti za pár korun? 200 metrů od našich residencí každý pátek, sobotu, i neděli k tomu máte příležitost od prodejců již od 1 EUR / věc - každý týden píšeme na tomto webu 1 nový článek pro rezidenty - nově vše překládáme do AJ a RU - burza na místě, kde za 3 roky možná bude stát i rezidenční Parková čtvrť s dalšími 2500 bytovými jednotkami

Housing estate: Are you a tourist staying for a short time in our housing estate, or an owner or tenant of the apartment and want to buy antiques for a few Czech crowns? 200 meters from our housing estate severy Friday, Saturday and Sunday you have the opportunity to buy it from the sellers from just 1 Euro per thing – every week we write on this web 1 new article for residents – from now on we translate everything into English and Russian - exchange on the spot where in 3 years most possibly Parková čtvrť housing estate with 2500 new apartments will dominate

 

Drobné starožitnosti, šperky, stříbro, zlato, věci ze 50 let, porcelánové panenky, obrazy, knihy, elektronika, oděvy, ale nekvalitní zboží chudáků, kteří jsou na tom tak špatně, že nechtějí žebrat a tak rozprodávají věci ze svého majetku, aby si vydělali dočasně pár korun na jídlo než třeba najdou práci ..  je to tam půl na půl - profesionální drobní obchodníci se starožitnostmi, co od pondělí do středy objíždí vesnice a vykupují opravdu vzácnosti za pár korun, aby Vám je tu nabídli od pátku do neděle - cca od 09 hod ráno - po 14 hodině většinou pak pomalu už odjíždí. 

Udělal jsem si radost a koupi sem si stříbrný plnící zapalovač za 3 EURA, tabatěrku za 1,5 EURA Kč a krásnou propisku 3 barev z 50 let s koženým pouzdrem za 1 EUR. A parfém Davidoff Cool Water 75 ml plný - rozbalený - 100 % poznám originál - za 9 EUR. 

Pršelo, tak nebylo moc prodejců - teď s přibývajícímu jarními dny a sluníčka jich tam bude podstatě více. Přivezte nějaký pěkný starožitný suvenýr do Ruska svým příbuzným za pár EUR i Vy třeba ..

AJ

Small antiques, jewelry, silver, gold, things of the 50s, porcelain dolls, paintings, books, electronics, clothes, and even goods from poor guys who have a rough tume, but do not want to beg and rather sell their property in order to earn a couple of crowns for food until they find a job ..  half-and-half – the rest is a professional small antiques dealers, which make a  Monday through Wednesda, tour  through the villages and purchase real rarities for a few crowns to offer them to you from Friday to Sunday from about 9 AM – after 2 PM most gradually go away.

I made myself a gift by buying  herea silver lighter for 3 euros, a cigarette case for 1.5 euros and a beautiful pen of 3 colors of 50s with a leather cover for 1 Euro. And Davidoff Cool Water perfume  of 75 ml –  full – unpacked - 100% - I can distinguish the original - for 9 euros.

It was raining, so there were not so many sellers – now with the growing spring days and the sun there will be much more. Bring your relatives in Russia some old souvenir for a few euros...

RU

Мелкий антиквариат, ювелирные изделия, серебро, золото, вещи 50-х годов, фарфоровые куклы, картины, книги, электроника, одежда, а еще товары бедняг, которым пришлось  плохо, но не хотят попрошайничать и  распродают свое имущество, дабы заработать пар крон на еду пока не найдут работу ..  половина на половину – остальные –это профессиональные мелкие торговцы антиквариатом, которые с понедельника по среду объезжают деревни и выкупают действительно редкости за несколько крон, чтобы предложить их Вам с пятницы по воскресенье – примерно с 9 часов утра – после 2 часов дня большинство постепенно уходит.

Я сделал себе  подарок, купив здесь серебряную зажигалку за 3 евро, портсигар за 1,5 евро и красивую ручку 3 цветов 50-хгодов с кожаным чехлом за 1 евро. И духи Davidoff Cool Water 75 мл полные – распакованные – 100% – я умею отличить оригинал – за 9 евро.

Шел дождь, так что было не так много продавцов – теперь с растущими весенними днями и солнцем их будет гораздо больше. Привезите в Россию своим родственникам какой-нибудь старинный сувенир  за несколько евро...

náhled: pinterest.com