Rezidence Parková Čtvrť
Území se nachází v severní části původního areálu Nákladového nádraží Žižkov a je urbanisticky členěno na pět městských obytných bloků, které jsou definovány vnější a nově budovanou vnitřní uliční sítí. Nově budovaná zástavba doplňuje městskou strukturu podél ulic Jana Želivského a Olšanská, a rovněž dotváří chybějící kvadrant Basilejského náměstí. Z jižní strany tvoří nové domy protějšek historické budovy nákladového nádraží.Základní koncepce vychází z historického urbanismu Vinohrad a Žižkova, pro který je charakteristická městská bloková výstavba. Jednotlivé bloky jsou řešeny jako polootevřená městská struktura, která umožňuje vytvářet a logicky uspořádat hierarchii veřejného a soukromého prostoru. Z veřejných prostorů ulic a pěších zón je možno vstoupit do jednotlivých zklidněných vnitrobloků, které mají funkci poloveřejného prostoru.

Zdroj a více info a foto: https://jakubcigler.archi/rezidence-parkova-ctvrt

Slider-Erotikum-1200x520-ErotickeHracky.