VIDEO prohlídka: Jedinečná nabídka pro kluby, bary, hospody, byznysmany, ředitele firem a společností, Magistráty měst a obcí, policii, vojáky, hasiče, rybáře, městskou policii, do stylových chat nebo moderních náročných interiérů bytů a pro všechny, kdo podpoří českého Mistra Řezbáře z Opavy – veterána 71 let, – který by rád na sklonku života rozprodal svoje ručně vyrobená mistrovská díla – a naším prostřednictvím je můžete v této ONLINE výstavě shlédnout ve VIDEU celé Galerie skoro 5 minut a 33 krásných fotografií abstraktního umění, jehož výroba mnohdy trvá některé dílo i 50 hodin jemné práce. Pokud by se Vám něco líbilo, kliknutím na kteroukoliv fotografii se dostanete do nabídky ONLINE prodejní galerie – www.ResidenceParkovaCtvrt.cz – kde vše nabízíme za výprodejovou cenu 1/2 hodnoty jinde – udělejte radost sobě, nebo někomu dejte opravdu hodnotný dar, současně podpořte dobrého člověka a kupte si něco z takového výběru, co si nikde už nedostanete možnost, jen tak koupit v ČR v takovém výběru originálů na jednom místě – toto je ještě „stará dobrá škola,“ která už pomalu, ale jistě vymírá..

ВИДЕО-тур: уникальное предложение для клубов, баров, пабов, бизнесменов, директоров компаний и компаний, муниципалитетов, полиции, солдат, пожарных, рыбаков, городской полиции, для стильных коттеджей или современных нескромных интерьеров квартир и для всех, кто поддерживает чешского мастера-резчика из Опавы-ветерана, 71-летни ветеран, который хотел бы продать свои шедевры ручной работы в конце своей жизни – а через нас на этой онлайн-выставке вы можете увидеть на видео всю галерею почти за 5 минут и 33 прекрасных фотографии абстрактного искусства, на изготовление которых часто требуется некоторое сооружение и 50 часов кропотливой работы. Если вам что – то понравилось, нажав на любую фотографию, вы попадете в меню галереи онлайн-продаж- www.ResidenceParkovaCtvrt.cz – где мы предлагаем все по цене продажи 1/2 стоимости в другом месте - сделайте себя счастливым или подарите кому-то действительно ценный подарок, в то же время поддержите хорошего человека и купите что-нибудь из того, что вы больше нигде не купите в Чехии в таком выборе оригиналов в одном месте - это все еще "старая добрая школа", которая медленно, но верно вымирает..