This eshop uses cookies to provide services, customize your ads, and analyze your traffic.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

OZ - www.ResidenceGardenTowers.cz

NEW GOODS

OZ je psaná na fyzickou osobu.

OZ je slovní a obrazová - 2 ochranné známky.

OZ a doména bude přepsána na kupujícího na UPV až po zaplacení plné kupní ceny na účet sro jako zprostředkovatele nákupu od fyzické osoby vlastníka OZ. 

More details

1 Item

Warning: Last items in stock!

100 000,00 Kč

Nejsme plátci DPH

5 other products in the same category:

More info

Vhodná investice za 228 tis Kč, - lepší než odpustek, - k tomu práce k obnovení služby - a právní práce k dokumentaci - nyní celkem tedy v souhrnu cena tohoto projektu 250.000 Kč a - za každou započatou hodinu další - čas od času - zvednu tuto cenu - v sazbě 2500 Kč -  hodina - jakékoliv činnosti v PROMU Vašem - vždy po 10 tis Kč nahoru (cca 1 den práce), a nikdy - né dolů. V pokru vyhrává ten, - kdo neblufuje. Kdo váhá, hodně zaplatí nakonec a nebo přijde daleko i víc než zničil a má uhradit i s náklady. Výhodná investice tedy pro každého tato OZ: 

Vážený spolu-občane Residence GARDEN TOWERS

Od roku 2017 do roku 2019 jsem žil v bytě mezi Vámi. Poté jsem se přestěhoval na nabízenou uvedenou chatu, kde jsme měli kancelář naší společnosti s aktuálním právní sídlem stále ve Vaší rezidenci, a kterou sem stavěl pro sebe na bydlení. V roce 2017 jsem ochránil doménu www.ResidenceGardenTowers.cz chráněnou známkou Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou nyní držím na svoji fyzickou osobu.

Umístil jsem na ní web a dal nějaké základní články – tato doména a OZ je však vhodnější pro podnikání spojené s pronájmem nemovitosti v Garden Towers nebo realitními službami. OZ je jak obrazová, tak slovní a je předplacena ještě na 7 let.

Protože mám vážnou nemoc, stěhuji se na sklonek svého života na Moravu dožít domů, a proto Vám nabízím tuto ochrannou známku za vynikající cenu, doménu a hotový zavedený web směřující na obyvatele residence uvnitř 750 bytů s články v AJ a RU za symbolických 250.000 Kč – i pro Vaši novou obchodní příležitost – vhodné pro firmu nebo vlastníka bytu v nemovitosti, anebo i pro společenství SVJ pro komerční aktivity.

Уважаемые сограждане резиденции GARDEN TOWERS

С 2017 по 2019 год я жил в квартире между вами. Затем я переехал в предложенный коттедж, где у нас был офис нашей компании с нынешним юридическим местонахождением по-прежнему в вашей резиденции, и который я построил себе для проживания. В 2017 году я защитил домен www.ResidenceGardenTowers.cz охраняемым товарным знаком Ведомства промышленной собственности, который теперь принадлежу моему физическому лицу.

Я разместил на нем веб-сайт и несколько основных статей - но этот домен и торговая марка больше подходят для бизнеса, связанного с арендой недвижимости в Garden Towers или услугами с недвижимостью. Товарный знак является как графическим, так и словесным и оплачивается еще на 7 лет.

Поскольку у меня серьезная болезнь, я переезжаю в Моравию, чтобы дожить дома конец своей жизни, и поэтому я предлагаю вам эту торговую марку по отличной цене, домен и готовый веб-сайт для жителей резиденции внутри 750 квартир со статьями на английском и русском язфках за символические 250.000 чешских крон - также для вашей новой деловой возможности - подходит для компании или владельца квартиры в сфере недвижимости или для сообщества владельцев квартир для коммерческой деятельности.

Dear fellow citizens of Residence GARDEN TOWERS

From 2017 to 2019 I lived in an apartment between you. Then I moved to the offered cottage, where we had the office of our company with the current legal seat still in your residence, and which I built for myself for living. In 2017, I protected the www.ResidenceGardenTowers.cz domain with a protected trademark of the Industrial Property Office, which I now keep on my natural person.

I posted a website on it and posted some basic articles - but this domain and trademark is more suitable for business related to renting real estate in Garden Towers or real estate services. Trademark is both pictorial and verbal and is prepaid for another 7 years.

Because I have a serious illness, I move to Moravia to live at home the end of my life, and therefore I offer you this trademark for an excellent price, domain and ready-made website for residents of the residence inside 750 apartments with articles in English and Russian for a symbolic 250.000 CZK - also for your new business opportunity - suitable for a company or apartment owner in real estate, or for a community of unit owners for commercial activities.

OZ je psaná na fyzickou osobu.

OZ je slovní a obrazová - 2 ochranné známky.

OZ a doména bude přepsána na kupujícího na UPV až po zaplacení plné kupní ceny na účet sro jako zprostředkovatele nákupu od fyzické osoby vlastníka OZ.